Zawsze znajdziemy dla Ciebie czas

Prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Przygotowujemy uczniów do sprawdzianu ósmoklasisty, matury i egzaminów Cambridge

Jesteśmy częścią sieci szkół Mała Lingua


Egzamin Cambridge


Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła uzyskała uprawnienia do przygotowania dzieci do międzynarodowych testów Cambridge English: Young Learners, zwanych również jako Young Learners English (YLE).Jest seria testów stworzonych specjalnie dla szkół podstawowych. Pokazują one, w jakim stopniu dzieci między 7 a 12 rokiem życia opanowały język angielski.

Wiele Szkół z całego świata używa testów, aby motywować uczniów do dalszej  nauki. Testy Cambridge English: Young Learners dają również możliwość pokazania rodzicom  i dzieciom rzeczywistych postępów nauki. Egzaminy te są przeprowadzane na trzech poziomach: pre-A1, A1, A2. Są one skorelowane ze sprawdzianem z j. angielskiego po szkole podstawowej.


STARTERS

Cambridge English: Starters to pierwszy z trzech dostępnych testów Cambridge English: Young Learners (YLE). Test ten zachęci Twoje dziecko to nauki angielskiego od najmłodszych lat i zapewni pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym.

Poziom umiejętności językowych: Preliminary (wstępny, przygotowawczy)

Dla kogo jest ten test?

Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 7-8 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego.

W trakcie testu Twoje dziecko będzie musiało:

nazwać kolory po angielsku

odpowiedzieć na bardzo proste pytanie o sobie

napisać jednowyrazową odpowiedzieć na proste pytanie.

 
MOVERS

Cambridge English: Movers to drugi z trzech dostępnych testów Cambridge English: Young Learners (YLE). Test ten zachęci Twoje dziecko do posługiwania się angielskim w codziennych sytuacjach i zapewni pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym.

Poziom umiejętności językowych: Beginner (początkujący) = A1 wg Poziomów Rady Europy

Dla kogo jest ten test?

Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego.

W trakcie testu Twoje dziecko będzie musiało:

zrozumieć podstawowe instrukcje w języku angielskim

wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie

odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, czas lub imiona), które usłyszy lub przeczyta w dziecięcym opowiadaniu.

 
FLYERS

Cambridge English: Flyers to trzeci z kursów YLE. Test ten pokazuje, że Twoje dziecko rozumie prosty język angielski, używany w codziennych sytuacji i potrafi posługiwać się nim na poziomie podstawowym. 

Poziom umiejętności językowych: Elementary (podstawowy) = A2 wg Poziomów Rady Europy

Dla kogo jest ten test?

Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego.

W trakcie testu Twoje dziecko będzie musiało:

zrozumieć podstawowe instrukcje w języku angielskim

wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie

odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, czas lub imiona), które usłyszy lub przeczyta w dziecięcym opowiadaniu.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z trzech części: słuchanie, pisanie i mówienie. Testy YLE nie mają ocen typu "zdany" - "niezdany". Każde dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarczy z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma około miesiąca od daty przystąpienia do testu.


Dlaczego warto zdawać YLE:

wysokiej jakości egzamin stworzony przez ekspertów Cambridge

wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji dziecka

wszystkie główne odmiany języka angielskiego

obejmuje wszystkie cztery kompetencje językowe

bazuje na największym tego typu programie badawczym

obiektywna ocena kompetencji uczących się

praktyczny sposób sprawdzenia efektywności nauczania

wszystkie dzieci otrzymują certyfikat

pozytywne pierwsze doświadczenie egzaminacyjne


Key English Test (KET)

Jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2); kandydaci muszą wykazać się umiejętnością porozumiewania się w sytuacjach z życia codziennego; wymagane jest ok. 180-200 godzin nauki; jest ważny bezterminowo; Egzamin składa się z 3 części tzw. Papers:

Reading/Writing 1 godz. 10 min.
Listening ok. 30 min.
Speaking ok. 8-10 min.

Skala ocen: KET ma 2 oceny pozytywne (M, P) i 2 oceny negatywne (N, F); osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 70-75% punktów, aby uzyskać ocenę P; nie ma ocen za poszczególne części testu; część pisemna jest oceniana w Wlk. Brytanii, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów.


Preliminary English Test (PET)

jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego na poziomie pre-intermediate (B1); kandydaci muszą wykazać się umiejętnością porozumiewania się w sytuacjach towarzyskich i związanych z pracą; wymagane jest ok. 350 godzin nauki; jest ważny bezterminowo; Egzamin składa się z 3 części tzw. Papers:

Reading/Writing 1 godz.30 min.
Listening ok. 30 min.
Speaking ok. 10-12 min.

Skala ocen: PET ma 2 oceny pozytywne (M, P) i 2 oceny negatywne (N, F); osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 70-75% punktów, aby uzyskać ocenę P; nie ma ocen za poszczególne części testu.


First Certificate in English (FCE)

jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2); jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie; spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów; certyfikat FCE jest ważny bezterminowo; przygotowanie do FCE wymaga ok. 700-800 godzin nauki języka angielskiego; Egzamin składa się z 5 części tzw. Papers:

Czytanie (Reading) 1 godz. 15 min.
Składa się z 4 części, które obejmują łącznie 35 pytań. Zadania mogą być typu "multiple choice", wypełnianie luk w tekście lub dopasowywanie właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech występujących tu tekstów zawiera ok. 350-700 słów. Rodzaje tekstów występujących w tym komponencie są następujące: ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje itp.), notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników, raporty.

Pisanie (Writing) 1 godz. 30 min.
Dzieli się na 2 części. Pierwsze wypracowanie jest obowiązkowe dla wszystkich zdających, w drugiej części kandydaci wybierają jeden z czterech tematów. Każde wypracowanie powinno zawierać od 120 do 180 słów. W części pierwszej kandydaci mają do napisania list na zadany temat, zaś w części drugiej może to być artykuł, list, raport, wypracowanie w formie narracji lub opisu. Jedną z opcji jest temat oparty o lektury.

Stosowanie struktur językowych (Use of English) 1 godz. 15 min.
Ten komponent składa się z 5 części. Zadania obejmują uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z kilku podanych możliwości, transformacje zdań, korektę błędów, słowotwórstwo.

Słuchanie (Listening) ok. 40 min.
Obejmuje 4 części. Każdy fragment jest odtwarzany dwukrotnie. Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, komentarze, instrukcje, wykłady, informacje radiowe, komunikaty, przemówienia, opowiadania itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich.

Mówienie (Speaking) ok. 14 min.
Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z 4 części. W pierwszej kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a w części ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.Informacje

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu pod numer:

+48 601 73 93 43

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Jesteśmy nowoczesną szkołą z tradycyjnym podejściem do nauczania, zawsze znajdziemy dla Ciebie czas

Prowadzimy zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz dorosłych.

Przygotowujemy uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury oraz egzaminów Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL)

Oferujemy również zajęcia z języka specjalistycznego ( medyczny, biznesowy, w podróży )

Zapraszamy

do polubienia naszej strony na facebooku

facebook.com / OmnibusMalalinguaZielonka

Zamieszczamy tam aktualne informacje na temat naszych zajęć oraz ciekawych wydarzeń